top of page

Jsme skupinka lidí a jejich mazlíčků, kteří se rozhodli svou lásku a čas věnovat druhým lidem.

O nás

Projekt canisterapie je koncipován jako stálá systematická pomoc dětem, seniorům a klientům se speciálními potřebami. Tato stálá a systematická pomoc je poskytována v pravidelných intervalech a je pro naši organizaci prioritní.

Naše organizace se věnuje i jednorázovým aktivitám a akcím, které jsou zaměřeny na ukázky canisterapeutické činnosti, na informovanost okolí ve formě seminářů, nebo na podporu charitativních činností. Pravidelné jednorázové akce konané každoročně jsou „Dny města Kladna“, ukázky ve školských zařízeních (MŠ, ZŠ, Speciální školy …). Návštěvy centra pro maminky v Buštěhradu, návštěvy centra pro rodiny s dětmi ve Smečně, Junáci a další organizace, které nás osloví. 

Podporuje nás:

bottom of page