top of page

2018

Fotogalerie akcí a poděkování 

AKCE ZA ROK 2018

V novém roce jsme opět navštívili babičky a dědečky abychom jim udělali radost.  Pejskové pozdravili, popřáli a namlsali se dobrot z Vánoc a vykouzlili radost na tvářích milých lidí. 

 

Některým se naše převleky líbili natolik, že jsem museli udělat pár fotek navíc. Jiným se zase moc líbilo na postelích a tak bylo docela těžké naše terapeuty dostat z pokojů domů.

 

Když jsme se se všemi rozloučili byl už večer a odcházeli jsme s pocitem naplnění v srdci a slíbili že se brzo zase objevíme. 

IMG_6166.JPG
Garc.jpg
Speciální škola v Neratově, Orlické hory
1.jpg

Zástupci Canisterapie Kladno, znovu po roce navštívili Speciální školu v Neratově, kde dva dny ve spolupráci s kolegy z partnerské organizace, zajišťovali program pro děti, jehož součástí byla také canisterapie.

Práce s dětmi byla úžasná, celkem bylo 16 dětí, pro které jsme, kromě standardních canisterapeutických aktivit, uspořádali také malou olympiádičku s disciplínami, kde děti ukázaly, co s pejskem už „umí“, jako bylo provádění pejska slalomem, prolézání tunelem, podávání předmětů apod.

 

A náš společný čas byl stále provázen kontaktem s pejsky, který je pro tyto děti nesmírně důležitý a pomáhá „otevřít“ dítě pro další aktivity a činnosti.

2.jpg
3.jpg
Fakultní nemocnice Motol – příměstský tábor dětského dialyzačního oddělení

Ozdravného pobytu dětí z dialyzačního oddělení z FM Motol se zúčastňujeme pravidelně každý rok. Letní pobyt se i letos konal v Chrustenicích.  Do aktivit se psy se děti zapojily velmi aktivně, hráli jsme různé hry, skládačky a  doplňovačky, při kterých jsme využili naše nové edukační pomůcky.

2. 2018_Fakultní nemocnice Motol - přímě
Korálek – speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Žáky Korálku jsou děti se souběžným postižením více vadami – lehká, středně, těžká a těžká mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, sluchovou nebo řečovou vadou, děti s autismem...

3. 2018_Korálek.jpg
Azylový dům

Canisterapie v Azylovém domě je zaměřená na děti, která byly ohroženy domácím násilím. Působení canisterapeutického psa je velmi vhodné, děti zapomínají na prožitá traumata a díky přátelskému chování našich pejsků si budují vztah ke zvířatům a přírodě. Děti hrají různé hry – podlézání pejska, hledání a přinášení hraček, česání srsti, hlazení apod. Zkouší si základní povely, vodí pejska na vodítku a poznávají anatomii psa.

4. 2018 _ Azylový dům.jpg
Charitativní akce – Běh pro Amálku, Doksy u Kladna
5. 2018_Charitativní akce  Běh pro Amálk

Byli jsme opět po roce pozván na charitativní akci Běh pro Amálku, který se uskutečnil v Doksech u Kladna.

V rámci  doprovodném programu jsme představili naší organizaci a předvedli ukázku, co to vlastně canisterapie je.

5.1 Běh.jpg

Každoročně navštěvujeme dětské oddělení Nemocnice Kladno. Na společné akci nazvané „Dětský den“ seznamujeme děti s pejsky a komunikaci s nimi. Všichni si společně užijí spoustu legrace.

Hlavní část akce se odehrávala venku, menší část na pokojích dětské chirurgie.

6. 2019_Nemocnice Kladno.jpg

Terapie měla být poskytována původně 6 klientům, ale nakonec jich pravidelně přichází mezi kolem 10. Ve Slaném jsou mnohem těžší případy než ve Velvarech. Práce je zde hodně náročná, ale i přes nižší frekvenci návštěv, zaznamenáváme jisté pokroky u klientů. Nesmírně se těší, a to je důvod, že ti „navíc“ chodí na terapii za odměnu.

7. 2018_Bellevue  chráněné bydlení Prago

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno poskytuje následnou lůžkovou péči, rehabilitační a péči se zaměřením na geriatrii a chronicky nemocné.

S pejsky jsme chodili po pokojích, převážně jsme navštívili babičky, kterým naši kamarádi vykouzlili dobrou náladu a úsměv na rtech. Radost byla tak veliká, že i slzička radosti ukápla. Pěkně jsme si popovídali, babičky si užily hlazení a psí společnosti.

8. 2018_GaRC Kladno.jpg
Bellevue – chráněné bydlení Velvary

Spolupráce s chráněným bydlení Bellevue ve Velvarech trvá již třetím rokem. V pravidelných měsíčních intervalech navštěvujeme 6 klientů s kombinovanými vadami. Pro klienty připravujeme různé aktivity (rozvoj motoriky, rozeznávání barev, práce s hudebními nástroji, vycházky do okolí apod.)

9. 2018_Bellevue  chráněné bydlení Velva
bottom of page