top of page

Napsali o nás

Výstřižky a poděkování ostatních 

Udělení ceny Křesadlo  2022
Maruška

Marie P., nominována Canisterapií Kladno (za rok 2020)

Marie, které v Canisterapii Kladno neřekne nikdo jinak než “naše Maruška”, se začala původně zajímat o canisterapii u dětských pacientů kvůli své dceři. Ze stejného důvodu si pak také pořídila i svého parťáka – fenku jménem Beruška, se kterou vytvořily oficiální canisterapeutický tým. Maruška si při pravidelných návštěvách denního stacionáře Zvonek, kam docházela s Beruškou, brzy uvědomila, že dětem každý týden přináší nejen radost z přítomnosti pejska, ale i mnoho způsobů procvičování potřebných znalostí a dovedností. Maruška také už více než 9 let sama vymýšlí, šije, vyrábí a připravuje dětem nové edukační pomůcky. Svou činnost ale neomezuje „jen“ na děti ve stacionáři, ale docházela i k seniorům v GARCu, do různých sociálních zařízení v Kladně a okolí a několikrát canisterapii vykonávala také u psychicky nemocných pacientů ve speciálních zařízeních. Nepolevila ani v období pandemie, kdy se snažila s několika dětskými pacienty pracovat individuálně přímo v jejich domácím prostředí, na zahradě nebo u sebe doma. Její Beruška bohužel minulý rok nečekaně odešla za duhový most, ale štafetu po ní převzala další fenečka – Barča, která se už několik měsíců pilně připravuje na složení zkoušek. Udělení ceny Křesadlo je tedy především symbolickým díkem za všechnu její mnohaletou činnost, za to, jakým je Maruška inspirativním člověkem, za její energii a ochotu pomáhat potřebným, ale také za její lidskou skromnost a pokoru.

Danča

Pojďte se s námi podívat na další příběh oceněné dobrovolnice:

Dana P., nominována Canisterapií Kladno (za rok 2021)

Dana oslovila spolek Canisterapie Kladno na jaře 2018 s otázkou, jestli by se mohla přijít podívat na cvičák se svojí fenečkou, která je hodně kontaktní, veselá, a se kterou by chtěla začít dělat terapie s asistencí psa. Dana byla už od začátku velmi aktivním členem spolku s velkou potřebou sebevzdělávání a touhou vyzkoušet si všechny nabyté znalosti v praxi. Dana a Rita spolu vyzrály ve velmi zkušený tým, který má dnes, především v rámci jejich pravidelné činnosti v zařízení poskytovatele sociálních služeb Zahrada Kladno, pevně zakotvené místo v programu klientů a je velmi žádanou součástí jejich aktivit. Dana samostatně organizuje nejen akce pro klienty Zahrady, ale také již 2 roky spolupracuje se spolkem Dobromysl v Berouně, a i dalšími sociálními zařízeními. Je také aktivní členkou spolku, strukturovaně pomáhá s jeho chodem i organizací edukačních workshopů, vede společné vycházky s cvičením týmů nebo vykonává supervizi canisterapeutickým týmům ve výcviku. Předání ceny Křesadlo je tak zaslouženým poděkováním Daně za její skvělou práci dobrovolnice, za její neutuchající energii, aktivitu, nápady i radost, jež s Ritou rozdává všem potřebným dětem a lidem, a v neposlední řadě za kladný přístup k jakékoli výzvě, jako byly například uplynulé dva roky limitované epidemiologickou situací.

Povídání o canisterapii - terapii s pomocí psího parťáka

Dnes vám přinášíme rozhovor o canisterapii s paní Danou Pánkovovou Tkadlecovou z Canisterapie Kladno

Co to vlastně canisterapie je ?

V záhlaví na naší webové stránce máme motto Léčba psí láskou. Tato slova ve zkratce obsahují to, co je canisterapie. Je to práce našich týmů, které tvoří canisterapeut a jeho pes, s různými skupinami lidí od dětí, mentálně, či jinak handicapované až po seniory. Cílů může být mnoho, od rozvoje jemné i hrubé motoriky, přes motivaci k pohybu, pomoc při fyzioterapii, až po prostou radost z přítomnosti zvířete a kontaktu s ním a jeho psovodem.

V jakých oblastech pomáháte a kdo jsou vaši klienti?

Naše kladenská skupina má širokou působnost, pracujeme s mentálně postiženými dětmi i dospělými, seniory, jezdíme do denních stacionářů, specializovaných škol, alzheimer centra, individuálně se věnujeme klientům s autismem, pracujeme s lidmi, kteří mají strach ze psů - i tady můžeme pomoci. Naše organizace se věnuje i jednorázovým aktivitám a akcím, které jsou zaměřeny na ukázky canisterapeutické činnosti, naposledy to byl například Dny města Kladna, nebo akce Dobrovolnického centra Kladno - Den dětí na Sletišti.

Jak vnímáte prospěšnost svých návštěv u těchto klientů?

Největším oceněním je zpětná vazba, která na naši činnost přichází. Není nic krásnějšího, než vidět radost v dětských očích, či slzy dojetí v očích seniora. Pokud by naše práce nepřinášela radost a rozvoj našim klientům, byla by marná.

Jste schopni vyhovět všem zájemcům, kteří Vás osloví?

Rádi bychom vyhověli všem, největším limitem však je čas. Naše činnost je totiž veskrze dobrovolnická, a proto se canisterapii všichni naši členové věnuji pouze ve svém volném čase. Vše tedy záleží hlavně na časových možnostech a schopnostech našich týmů i klientů.

Kolik členů má Váš spolek?

Naše členská základna čítá zhruba 30 canisterapeutických týmů, z nichž část samostatně pracuje s klienty a další týmy jsou ve výcviku. Podmínkou, aby mohly naše týmy samostatně pracovat, je totiž složená zkouška z poslušnosti a canisterapeutická zkouška. I naši činnost zastavila opatření proti COVIDu, která znemožnila účast na pravidelném výcviku i připravených zkouškách, které měly výrazně rozšířit počet našich samostatně pracujících týmů.

Co by se z Vašeho pohledu mohlo v oblasti canisterapie změnit?

Často se setkáváme s neznalostí pojmu canisterapie, proto vítáme každou možnost šířit osvětu v této oblasti - například i rozhovorem na téma canisterapie s Vámi.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Cílem našeho spolku je pracovat s našimi klienty co nejlépe. Připravujeme proto různá školení a workshopy pro naše týmy, abychom udrželi vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Jak je možné Vás podpořit?

Možnosti podpory jsou určitě různé, ať už šířením osvěty, jak je zmíněno výše, finančním příspěvkem formou darovací smlouvy, případně aktivní účastí na našich akcích. Více informací najdete na naší webové stránce nebo na FB CanisterapieKladno.

Těšíme se, až budou uvolněna opatření související s covidem a my s našimi pejsky budeme moci znovu pracovat s našimi klienty.

Moc děkujeme za rozhovor a hlavně za záslužnou práci, kterou děláte.

Pejsek Bárt potěšil dětské pacienty v kladenské nemocnici

zdroj: kladenskelisty.cz

http://kladenskelisty.cz/158710/foto-pejsek-bart-potesil-detske-pacienty-v-kladenske-nemocnici/

Vítězem programu Tesco – Pomáháme s Vámi se stal spolek Canisterapie Kladno

zdroj: kladenskelisty.cz

http://kladenskelisty.cz/104889/vitezem-programu-tesco-pomahame-s-vami-se-stal-spolek-canisterapie-kladno/

Canisterapie Kladno aneb když psi pomáhají potřebným

Úterý, 2. červen 2015 00:02 Zprávy, Zprávy z Kladenska

 

To, že kontakt se psem má na člověka blahodárné účinky, je nezpochybnitelné. Psí láska pomáhá uzdravovat, přináší nám radost a v neposlední řadě také jednu z možností, jak se vyrovnat se ztrátou někoho blízkého. Pes nám dokáže celý svůj život projevovat náklonnost a lásku a to i v případě, že si ji mnozí z nás svým chováním k němu ani nezasluhují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie je způsob, jak tyto pozitivní psí vlastnosti využít a pomoci těm, kteří to potřebují. Spolek Canisterapie Kladno existuje již deset let. Jeho místopředsedkyně Hana Trachtová nám prozradila, že mají v současné době patnáct aktivních canisterapeutických týmů a další jsou v přípravě.

Zajímalo nás, co je potřeba k tomu, aby se někdo se svým psem mohl stát členem spolku. „Pejsek musí splňovat zkoušku ovladatelnosti psa podle zkušebního řádu Českého kynologického svazu, který na ni vystaví certifikát,“ sdělila nám Hana Trachtová. „Na základě těchto zkoušek se zájemce přihlásí k nám. Pes nesmí být agresor, musí se nechat pohladit ze všech stran, musí snést mírné tahání za uši a ocas, protože postižení nemají takový cit a motoriku jako zdraví lidé. Na základě toho projde zájemce se svým psem naší canisterapeutickou zkouškou, která se skládá ze zkoušky ovladatelnosti a z dalších speciálních cviků,“dodala.

 

Na otázku, jaké psí rasy se pro canisterapii hodí a jaké psy používá spolek Canisterapie Kladno jsme se dozvěděli, že na rase psa, ani na jeho rodokmenu nezáleží. „Máme rasy různé, psy papírové i bezpapírové, dokonce i pejsky z útulku, důležité je, aby byli snášenliví a poslušní,“uvedla Hana Trachtová.

Na to, co canisterapie znamená v praxi, jsme se zeptali Michaely Krausové, místopředsedkyně spolku: „Mám hodně zkušeností s postiženými dětmi, které mají splazmy, tedy křeče v rukách nebo nohách. Někdy chytne dítě křeč právě během canisterapie, chytne pejska za srst a pevně ho drží. A ten to musí vydržet. Naši pejskové jsou na takové situace cvičení, takže dítěti neublíží a počkají, až křeč odezní. Pomáháme také dětem s hypotonií, tedy s povoleným svalstvem. Díky psovi svaly prohříváme, aby mohly děti lépe chodit, cvičit, lépe zapojovat ruce. Pes je dobrý i na podporu jemné motoriky“.

Jak se vaši psi ke klientům dostanou?

Většinou nás klienti sami osloví. Ať už školky, které mají zájem, nebo nás doporučí lékaři neurologové. Jsme vlastně jediná organizace v Kladně, která navštěvuje například dětský stacionář Zvonek, Mateřskou školu v Kyšicích nebo v Unhošti, kde je více postižených dětí. Psi ale pomáhají také zdravým dětem. Na postroj se jim připínají didaktické hry, obsahující číslice nebo písmenka a dětem v prvních a druhých třídách to pomáhá zapamatovat si učivo lépe, než při výkladu paní učitelky.

Psi ale mohou pomáhat také starým lidem…

Ano, pomáháme v domově důchodců a také v léčebně dlouhodobě nemocných. Stařečkům přítomnost psa připomíná to, že třeba měli doma také pejska a jelikož si ho s sebou vzít nemohli, zprostředkujeme jim kontakt se zvířetem tímto způsobem, což je povzbuzuje do dalšího života.

 

Článek s fotem najdete zde:

http://kladenskelisty.cz/101273/canisterapie-kladno-aneb-kdyz-psi-pomahaji-potrebnym/

bottom of page